Innledning

Salgsbetingelsene gjelder for salg av varer og tjenester fra Homeart.no til forbrukere.

Avtalegrunnlaget dannes av de opplyste salgsbetingelsene, bestillingen du som kunde setter og ordrebekreftelsen du mottar.
Salgsbetingelser og annen informasjon på Homeart.no er kun tilgjengelig på norsk. Vi tilbyr kun levering i Norge
Er du under 18 år må kjøpet gjennomføres med postoppkrav eller faktura, eventuelt må en myndig person, eksempelvis foresatt, gjennomføre kjøpet for deg.

Kjøpet omfattes blant annet av forbrukerkjøpsloven, angerrettsloven, markedsføringsloven, e-handelsloven og personopplysningsloven. Mer informasjon om disse og andre lover finnes på www.lovdata.no.

 

Partene

Selger:
915 287 204 DS OSLO AS
Epost: kundeservice@homeart.no
Tlf:

Kjøper:
Personen det opplyses om ved bestilling av varer – heretter omtalt som du, din, deg eller ditt.

 

Kjøpsprosess 

Ved kjøp hos oss er bestillingen bindende når vi har mottatt bestillingen og så lenge denne ikke avviker fra hva vi tilbyr i nettbutikken, eller andre kanaler, er den bindende for oss. Du som kunde har rett til å gå angre kjøpet jamfør lov om angrerett – se avsnitt angrerett for mer informasjon.

Da bestillingen er sendt vil du som kunde motta en ordrebekreftelse som oppsummerer og opplyser om hva du har bestilt. Sjekk at denne er i overenstemmelse med din faktiske bestilling.

I en utsolgtsituasjon forbeholder vi oss retten til å kansellere hele eller deler av ordren. Du vil få informasjon om dette blir tilfelle. Vi vil i den sammenheng gi tilbud om alternativer i henhold til din bestilling, dette står du fritt til å godta eller avslå.

 

Pris

Alle vår priser er inkludert merverdiavgift. Før bestillingen settes vil ekstrakostnader som frakt opplyses og totalbeløpet fremkomme tydelig.

Vi tar forbehold om endring i priser, da disse kan påvirkes av faktorer som valutakurs, leverandøravtaler etc.

 

Betaling

Betaling kan gjennomføres på flere måter. Vi tilbyr gjennom Klarna forskjellige betalingsalternativ som kortbetaling, faktura eller delbetaling.

 

Levering av bestillingen

Frem til din besittelse av varene er vi ansvarlige for ordren. Vi opererer med veiledende leveringstider da flere faktorer vil spille inn på faktisk leveringstid. Opplysning om eventuelle forsinkelser og ny leveringstid vil vi gi så fort vi har kjennskap til dette.

Vi opererer med en fast fraktpris på 99,- ink.mva.

 

Angrerett

Du som kunde har ifølge angrerettloven 14 dager etter mottak av vare rett til å angre ditt kjøp. Vedlagt leveranse skal det følge angrerettskjema. Visse krav stilles for at angreretten skal være gjeldende:

  • Produktet må leveres tilbake i tilnærmet samme mengde og stand som ved mottak
  • Er varen brukt eller undersøkt utover hva som er nødvendig for å si noe om varens egenskaper, verdi eller funksjon vil et eventuelt verditap trekkes fra beløpet som skal betales tilbake

Du som kjøper står ansvarlig for varen(e) som returneres frem til de ankommer oss. Returforsendelsen må betales av deg og varene må ankomme i originalemballasjen med utfylt angrerettskjema. For mer informasjon om bruk av angreretten les angrerettskjemaet.

 

Reklamasjon

Feil eller mangler ved varen(e) må rapporteres til selgeren innen rimelig tid etter at du har, eller burde ha, oppdaget dem.
Slike henvendelser tas gjennom kundeservice@homeart.no.

 

Undersøkelse

Etter mottak av varene bør du som kunde ved første anledning sjekke at varen(e) samsvarer med ordrebekreftelsen, ikke har transportskader eller andre feil/mangler. I så tilfelle bes du henvende deg til epostadresse oppgitt i forrige punkt.

 

Ekstraordinære forhold 

Vi følger minstekravene og har ikke vilkår dårligere enn hva som fremkommer av Lov om forbrukerkjøp (forbrukerkjøpsloven).
I situasjoner hvor det er feil eller mangler ved varen som er utenfor vår kontroll og som vi med rimelighet kunne forutse og unnvike forbeholder vi oss retten til å ikke dekke disse. Vi er heller ikke ansvarlige for indirekte tap som følge av mangler, så lenge ikke disse er et resultat av grov uaktsomhet eller forsett fra oss.

 

Personopplysninger

Personopplysninger oppbevares på en trygg og god måte hos oss. Vi følger datatilsynets retningslinjer for innsamling og oppbevaring.

Ved kjøp hos oss opplyses navn, adresse og epost. Dette for at vi kan kunne sende ut varen(e) til riktig person og adresse, samt ordrebekreftelse og annen informasjon i forbindelse med kjøpet. Denne informasjonen oppbevares for å benyttes i forbindelse med regnskapsføring, avgifts håndtering og i tilfelle retur/reklamasjonssaker. Informasjon som kort- og personnummer håndteres av Klarna og følger deres vern av personopplysninger. IP-adressen benyttet ved bestilling lagres også.

 

Force majeur

Er vi i Homeart.no forhindret fra å levere eller foreta pliktig omlevering eller blir en slik leveringsplikt urimelig tyngende som følge av arbeidskonflikt eller enhver annen omstendighet når partene ikke kan råde over den så som brann, krig, mobilisering eller uforutsette militære innkallelser av tilsvarende omfang, rekvisisjon, beslag, valuta restriksjoner, opprør og oppløp, knapphet på transportmidler, alminnelig vareknapphet, innskrenkning i tilførselen av drivkraft, samt mangler ved eller forsinkelser av leveranser fra underleverandører eller produsenter som følge av slike omstendigheter som omhandles i dette punkt, vi fritatt for alt annet ansvar enn i reklamasjonstilfeller og kreditere den til den mangelfulle vares tilhørende kjøpesum.